TEACH.in.th

Free online learning & resources

TEACH Talks

 

" ยินดีต้อนรับเข้าสู่ TEACH.in.th ค่ะ  

หลังจากการปรับปรุงเว็บไซต์ครั้งใหญ่ไป TEACH ได้เพิ่มรายการใหม่ชื่อ Courses ขึ้นมา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนจากชุดวิดีโอการสอน เป็นหลักสูตรการศึกษาแบบเปิดที่เตรียมกิจกรรมการเรียนรู้ เครื่องมือ และสื่อการเรียนรู้ไว้ให้พร้อม ขอให้สนุกกับการเรียน และได้ความรู้ที่เป็นประโยชน์นะคะ "

Courses

 

" Courses คือ

หลักสูตรการเรียนรู้ออนไลน์ที่ TEACH พัฒนาขึ้น  เพื่อให้บุคคลทั่วไปเรียนรู้จากบทเรียนออนไลน์ อันประกอบด้วย เนื้อหาบทเรียน แบบฝึกหัดทดทวน ตลอดจนการทดสอบวัดความรู้ด้วยตนเอง โดยเปิดให้เรียนโดยไม่มีค่าใช้จ่าย และอนุญาตให้เพื่อนครูที่สนใจนำหลักสูตรรายวิชาต่างๆไปใช้ประกอบการเรียนการสอนในชั้นเรียนได้นะคะ "

TEACH Tube

 

" TEACH Tube คือ

วิดิโอการสอนของ TEACH ที่จัดทำขึ้น เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนหรือการอบรมในห้องเรียนต่างๆ รวมถึงเทคนิคการใช้งานโปรแกรมที่น่าสนใจ ที่นำมาเผยแพร่แบ่งปันผ่านเว็บไซต์ Youtube โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าชม "

Courses ล่าสุด


การสร้างเว็บไซต์ด้วย Joomla 2.5x

 

หลักสูตรการเรียนรู้ เรื่อง การสร้างเว็บไซต์ด้วย Joomla 2.5x สอนการพัฒนาเว็บไซต์โดยการใช้ระบบจัดการเนื้อหา (Content Management System :CMS)

เปิดดู

 

TEACH Tube ล่าสุด


Photoshop CS5 เทคนิคการจัดทำโปสเตอร์เพื่อการศึกษา

 

วิดีโอสอนการใช้เทคนิคตกแต่งภาพด้วยโปรแกรม Photoshop CS5 ในการออกแบบและจัดทำโปสเตอร์เพื่อการศึกษา (Workshop สำหรับนิสิตครุศาสตร์ จุฬาฯ)  

เปิดดู

การบันทึกหน้าจอด้วย Camtasia

 

สอนการใช้งานโปรแกรม Camtasia studio ในการบันทึกวิดีโอหน้าจอคอมพิวเตอร์ขณะทำงาน

เปิดดู

CU e-portfolio 3 : การอัพโหลดไฟล์งานและการส่งไฟล์วิดีโอ 

 

วิดีโอสอนการอัพโหลดไฟล์งานและวิดีโอในแฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์ของระบบ Blackboard จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Workshop สำหรับนิสิต ครุศาสตร์ จุฬาฯ)

เปิดดู

Hightlights

การแชร์จอคอมพิวเตอร์ด้วย Join.me

วิดีโอสอนการแบ่งปันหน้าจอให้ผู้อื่นสามารถเห็นการทำงานของจอเราได้พร้อมกันหลายคน และสามารถแบ่งปันการควบคุมเม้าส์ของผู้ที่แพร่ภาพให้ผู้ชมใช้งานร่วมกันผ่านอินเทอร์เน็ตได้

เปิดดู